Po ?wi?tach

Wpis mia? by? wcze?niej, ale z braku laku…. no nic. Jako? uda?o si? w zdrowiu prze?y? ?wi?ta. Pogoda dopisa?a. Cz?owiek tylko jaki? taki „ob?arty” jest ! Normalnie za du?o jedzenia, ma?o ruchu. A teraz sie weekend zbli?a i znowu trzeba zaliczy? kolejny zjazd studencki. Im bli?ej ko?ca , tym bardziej mi si? nie chce.