ma?e podsumowanie

Ostatnio mam spore zamieszanie w codziennej egzystencji. Problemy w pracy, domu,na studiach.

Ciekawe jak d?ugo jest w stanie wytrzyma? cz?owiek w takim m?ynie? Coraz bli?ej do ko?ca roku, a co za tym idzie , coraz bardziej zbli?a si? termin mojej obrony. Moja ?oneczko w?a?nie si? obroni?a, wi?c mam ju? PANI? MAGISTER. Chocia? Ona ma ju? spok