M

Mia?em to napisa? wcze?niej, ale jako? tak zesz?o. Co? mi si? zdaje, ?e nasi politycy nie maj? co z czasem i naszymi pieni??kami robi?, wi?c debatuj? sobie na temat dupereli.

Teraz chodzi o INTERNET.

Zacytuje za INTERIA.PL ( orygnalny tekst >> TUTAJ< < ) :
>>

Na mocy ostatniego postanowienia S?du Najwy?szego, w?a?ciciele stron internetowych b?d? musieli je zarejestrowa?. Je?li tego nie uczyni?, w