Streszczenia lektur szkolnych

Dzisiaj otrzyma?em taki oto wsad w mailu:

Streszczenia kilku ksi??ek

Potop
Kmicic jest warcho?em i hulak?, ale poznaje fajn? dup?, dostaje w cymba?
szabl? od kurdupla, zostaje patriot? i Babiniczem, w wyniku czego wysadza
szwedulcom kolubryn?. Dupa si? wzrusza i zostaje jego ?ajf?.

Krzy?acy
Krzy?acy porywaj? Danu?k?, ukochan? Zbyszka z Bogda?ca. Na ko?cu
rozpierdziucha pod Grunwaldem. Krzy?acy gin?.

W pustyni i w puszczy
Arabowie porywaj? stasia i Nel, przysz?? ukochan? Stasia. Rozpierdziucha.
Arabowie gin?. Na ko?cu s?o?.

Ernest Hemingway „Stary cz?owiek i morze”
Wyp?ywa stary cz?owiek w morze, ?owi ryb? ale inne ryby mu j? zjadaj? i
wraca.

Kordian
Facet du?o my?li, wymy?la ?e zabije cara, ale si? rozmy?la.

Ch?opi
Przez 4 pory roku Jagna daje na boku.

Cierpienia m?odego Wertera
Facet poznaje kobiet?. Zakochuje si?. Strzela sobie w g?ow?. Nie trafia.
Umiera przez p