Zmagania z Dziekanatem

JA CHCE PRACOWA? W DZIEKANACIE !!!!

kurcze, po co sie tak m?czy?, skoro mo?na nic nie robi? i zlewaj?c ka?dego petenta, zarabia? pieni??ki!

Normalnie 4 dni walczy?em (w zast?pstwie starosty) o kilka informacji. Normalnie to jest pa?stwo w pa?stwie! Lej? na ka?dego , to tam g?owe wsadzi, wszystkich maj? w dupie.

Fajna fucha.